تصویری در فضای مجازی و بسیاری سایت های خبری منتشر شده که خبر از تخریب گنبد مسجد جامع شهرستان مسجدسلیمان دارد