بازیکن برزیلی سپاهان رفتار عجیبی از خود به نمایش گذاشت که بی تاثیر در باخت برابر پرسپولیس نبود