محمدرضا گلزار به توقیف فیلم رحمان ۱۴۰۰ واکنش نشان داد.