4 نفر بر اثر برخورد تیبا و تریلر در محور نمره یک به سمت هفتکل در استان خوزستان کشته و مصدوم شدند .