اینستاگرام یک شبکه اجتماعی مجازیست که قوانین خاص خودش را دارد و پیروی نکردن از قوانین منجر به مسدودی اکانت می گردد