Image result for Said Belqola 2002
سعید بلقولا  داور شایسته فوتبال  که در سال 2002 بر اثر بیماری سرطان جان سپرد اوج موفقیت این داور در جام جهانی 1998 فرانسه بود
جام جهانی 1998 فوتبالی مهیج و بسیار تماشاگر پسند داشت مرزی بین قدیم و جدید بود نوستالژی و مدرنتیه که شاید تا سالهای دیگر هرگز تکرار نشود

Related image

سعید بلقولا علاوه بر دیدار آلمان و امریکا دو دیدار بسیار مهم را سوت زد یکی آرزانتین و کرواسی و دیگری فینال جام جهانی یعنی فرانسه و برزیل

Related image