شفر پس از تساوی برابر العین یک تصویر سلفی با لبخند از خود و دخترش منتشر کردسلفی جالب شفر و دخترش+ عکس