بارش مداوم برف در پاریس باعث شد تا مردم در خیابان های پاریس به  اسکی بپردازندبارش مداوم برف و اشتیاق مردم به انجام اسکی در خیابان
اسکی در خیابان‌های پاریس! +عکس