سرایت بیماری خطرناک از طریق خفاش ها به خرما های بم

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیره صباح در واکنش به مطلب منتشره در خصوص «سرایت بیماری خطرناک از طریق خفاش ها به خرما های بم»، گفت: جای بسی تاسف است که انتشار شایعات در خصوص فرآورده های غذایی به تفریح جذاب در کشور ما تبدیل شده و حالا حالاها قصد فروکش ندارد.


ادامه و منبع:

https://www.mehrnews.com/news/3997943/بیماری-زا-بودن-خرماهای-بم-تکذیب-شد