نتیجه تصویری برای ‪netcharkhi.ir‬‏
یک ورزشکار کوتاه قد علاقه خاصی به رشته ورزشی پروزش اندام دارد و بسرعت نیز در جهان معروف شده است