ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی از روز شنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۹۹ به مدت 14 روز به طور رسمی آغاز شد.


داوطلبان می‌توانند جهت شرکت در این دوره آزمون که در ۹ دسته شغلی و 264 عنوان برگزار می‌شود بر اساس تخصص، شایستگی، علاقه یا رشته دانشگاهی خود در یک یا دو دسته شغلی، از فرصت استخدام در یکی از ۲۴۰۰ شرکت بخش خصوصی بهره‌مند شوند. این دسته‌های شغلی عبارتند از: «مالی، اداری و حقوقی»، «مهندسی، فنی و اجرایی»، «هنر، رسانه و آموزش»، «مدیریتی»، «کارشناسی و ارائه خدمات»، «سلامت»، «بازاریابی و فروش» و «فناوری اطلاعات»


هزینه آزمون:
داوطلب گرامی، کارت اعتباری بر اساس نرخ مصوب برای یک دسته شغلی 813,000 ریال و برای انتخاب دسته شغلی دوم 377,000 ریال می‌باشد.