بر اثر انفجار مخزن خودروی نیسان در جایگاه تزریق گاز CNG، دو خانم و سه آقا مصدوم شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

فیلمی از انفجار در جایگاه CNG

بر اثر انفجار مخزن خودروی نیسان در جایگاه تزریق گاز CNG، دو خانم و سه آقا مصدوم شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.