آیا شما هم موقع پرداخت با اخطار پاسخی از صادر کننده کارت دریافت نشد مواجه شده اید؟ در ادامه مطلب این اخطار را بررسی خواهیم کردنگران نباشید اخطار فوق به معنای پیدا نکردن اطلاعات مربوط به کارت شماست پس حتما عددی را اشتباه تایپ کرده اید

 در ساده ترین مورد یا ابتدایی ترین دلیل برای چنین اخطاری اشتباه وارد کرد اطلاعات کارت بانکی است از قبیل تاریخ انتقضا یا cvv2 اگر این موارد درست بود بررسی کنید زبان کیبورد حتما انگلیسی باشد زیرا زبان فارسی برای بسیاری درگاه های پرداخت تعریف نشده است

اگر موارد فوق همه رعایت شده بود و باز هم اخطار را مشاهده کردید با پشتیبانی درگاه پرداخت یا شعبه ارائه دهنده کارت خود موضوع را در میان بگذارید ممکن است حساب بانکی شما به دلایلی محدود شده باشد