خودروی پژو 406 که بعدها با کمی تغیرات و حذف برخی آپشنها در ایران با نام پژو پرشیا تولید شد  پژو 406 در سالهای ابتدای تولید دارای 3 ایربگ که با موتور تیو5 تا نی یو10 تولید شد

Peugeot 406 rear 20080730.jpg
Peugeot 406 Kombi rear 20080312.jpg

 چندسال پس از تولید دچار تغیرات بسیاری در ظاهر و موتور شد بطوری که حتی نمونه دیزلی آن نیز به تولید رسید