بلوار تاریخی و دیدنی کشاورز یکی از اولین بلوارهای کشور است که در محدوده مرکزی تهران قرار دارد. طول این بلوار تقریبا ۲.۲ کیلومتر است
بلوار کشاورز با نهر آب و چندین درخت حدوداً مربوط به سال 1300
بلوار کشاورز تهران ۱۰۰ سال پیش+عکس

عکس: نهر کرج که بعدها بر روی آن بلوارکشاورز ساخته شد

بلوار کشاورز چند دهه بعدتر دارای ساختمان و سازه های مهندسی برق کشی و غیره شد
Related image

در دهه 50 خورشیدی

و تصویری از امروز این بلوار
Related image