جدیدترین قیمت خودروها در بازار تا امروز یعنی 5 خردادماه به شرح زیر است
قیمت خودرو‌های داخلی در بازار

در لیست قیمتی خودروهایی که به ظاهر شاسی بلند گفته میشوند نیز دچار نوسانات قیمتی شده اند
شاسی‌بلند‌های وطنی چند قیمت دارند؟  +جدول

اما باتوجه به گرانی عجیب خودروهای گروه پژو پراید تیبا و.... معاملات خودروی پیکان به دلیل ارزانتر بودن بیشتز از قبل رونق گرفت