تصویری از یک فرد با ظاهری متفاوت در یکی از موزه های کانادا وجود دارد که گفته می شود بدلیل ظاهر متفاوتش از زمان آینده آمده است  این تصویر که مردی حدود 35 ساله را در کنار افراد دیگر نشان می دهد را ببنید

ظاهر و نوع تیپ این فرد با همه افراد حاضر در عکس فرق دارد آیا واقعا از آینده به سال 1941 آمده بود؟

Related image

لباس های این فرد مدرنتر است همچنین عینک دودی اش دارای حفاظ است که گفته میشود مربوط به طراحی نوعی عینک در سال 1920 بود.نوع لباس پوشیدن مربوط به سال 1941 یا دهه40 نیست اما خیلی هم فاصله ندارد  در وافع این لباس غیر رسمی یا اسپورت در بین لباس های رسمی و کت شلواری است و عینک این مدلی  حتما برای متمایز شدن از دیگران می باشد 
هرچند گفته میشود خبرگزاری مربوطه فراخوان زده است که این فرد خودش را معرفی کند در طول این همه سال هنوز کسی خودش را معرفی نکرده است چرا که این ماجرا  سال 2011 در اینترنت مطرح شد و بعید به نظر میرسد افراد حاضر در عکس همچنان در قید حیات باشند نکته جالب استفاده کشور کانادا از چنین عکسی برای جذب توریست یا بیننده جهت رونق دادن به موزه  برلورون است