بازیکن برزیلی سپاهان رفتار عجیبی از خود به نمایش گذاشت که بی تاثیر در باخت برابر پرسپولیس نبود 

اما انجام چتین رفتار غیر ورزشی آن هم در دیدار  حساس نیمه نهایی فینال جام حذفی چه دلیلی  دارد؟

 

عکس ورزش3