تصویر منتشر شده حکایت از آن دارد که فرزند علی دایی به رشته ورزشی غیر از فوتبال هم علاقمند است علی دایی و دخترش نورا که گویا به ورزش تنیس علاقمند است

تصویری دیدنی از دایی و دخترش