کلیپ مزاحمت ساخته مریدان ایرج ملکی به همراه مزاحمت2[https://www.aparat.com/v/nzgAs]
مزاحمت ساخته مریدان ایرج ملکی

شاهکاری دیگر از ایرج ملکی با عنوان «یادی از مزاحمت»

1,466
کندو نیوز: با انتشار ویدئویی [https://www.aparat.com/v/RO2Ji]از 
ایرج کریمی که به «یادی از مزاحمت» نام گرفته، سهیل مستجابیان و سروش رضایی دست به کار شده و آن را دست مایه طنز خود قرار داده اند. KANDOONEWS.COM