سرنا ویلیامز این پوشش متفاوت را تقدیم به همه مادرانی کرد  که بعد از زایمان قصد بازگشت به زندگی و یا ورزش را دارند
سرنا ویلیامز این پوشش متفاوت را تقدیم به همه مادرانی کرد  که بعد از زایمان قصد بازگشت به زندگی و یا ورزش را دارنداین مادر آهنین یکسال بعد از مشکلات پس از زایمان به دنبال قهرمانی در فرنچاپن بود که توسط ناظرین مسابقات ممنوع شد.
واکنش احمدی نژاد به ممنوعیت پوشش سرنا ویلیامز