ساشا سبحانی گفت:به ایران می‌آیم و از خودم دفاع می‌کنم
ساشا سبحانی: گفتم اگر نمی‌توانید کار کنید و پول دربیارید، برید بمیرد./ با داوود هزینه و وحید خزایی فرق دارم/ به ایران می‌آیم و از خودم دفاع می‌کنم
به ایران می‌آیم و از خودم دفاع می‌کنم. من کاری نکردم که بترسم. یکی از دفعاتی هم که قبلا به ایران آمده بودم، در فرودگاه بازداشت شده بودم. برای آن فیلمی که در آن نشان می‌دادند یک دختر در پشت سر من است. در حالی که این فیلم جعلی بود. خلاصه به دادگاه نیز رفتم و از خودم دفاع کردم. حالا هم آمادگی دارم که به ایران بیایم.