FIFA 98: Road to world cup
در سالی که جام جهانی 98 فرانسه برگزار شد این سوال خیلی  از طرفداران بازیهای کنسولی بود نام این بازیکن چیست و چرا در جام جهانی حضور نداشت
نتیجه تصویری برای ‪Roy Lassiter‬‏
بازیکن شماره 15 امریکا که تصویرش بر روی بازی فوتبال کنسول های سگا و پلی استیشن و نینتندو64 وجود داشت اما خبری از حضورش در جام جهانی نبود شاید دلیل چاپ تصویر وی حضور نداشتنش در جام جهانی بود اما چرا؟
تصویر مرتبط
 
 نام این بازیکن روی لیسیتر است در مقدماتی جام جهانی98 چندگل زد و نمایش موفقی داشت  یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان برای رسیدن امزیکا به جام جهانی بود ( راه یابی به جام جهانی)  اما اندکی قبل از جام جهانی از لیست تیم امریکا خط خورد و به جام جهانی نرسید بعدها نیز در سال 2000 از فوتبال کناره گیری کرد و به مربیگری پرداخت
البته دلیل چاپ تصویر این بازیکن می تواند نفوذ سرمایه گذاران امریکایی در بازیهای کنسولی را نشان دهد