موجودی شبیه انسان در سواحل چین پیدا شد که شباهت زیادی به ظاهر انسان دارداین موجود که به نظر نوعی ستاره  یا مرجان دریایی دارای دهان و چشم است و دقایقی نیز دهانش تکان میخورد که توسط یک گردشگر کنجکاو به بیرون آب آورده و کشته شده است
پیدا شدن موجود انسان نمای عجیب در سواحل چین! +عکس