در آخرین و شاید بهترین موقعیت تیم ملی برای گلزنی در جریان بازی اگر طارمی پاس میداد صعود تیم ملی از گروه مرگ قطعی میشد اما وی با ضربه ای مستقیم از زاویه بسته توپ را روانه پشت دروازه کرد تا این موقعیت مناسب نیز از بین برود. مهدی مهدوی کیا راجب این صحنه گفت باید ضربه به زاویه مخالف یا بطور چیت زده میشد چون مدافع و گلر حریف حالت تکل خواهند داشت همچنین فرهاد مجیدی نیز در اظهار نظر خود خستگی زیاد طارمی را به دلیل نحوه برگشتنش به فضای عقبتر در ترکیب تیم و همکاری در کار دفاع  عنوان کرده بود.