هاجر تولو خواننده معروف ترکیه ای مورد هدف افراد مسلح ناشناس در کلوبی در بادروم قرار گرفت که بر اثر شلیک چند گلوله بشدت مجروح و دقایقی بعد جانش را از دست داد
Related image
هاجر تولو خواننده زن ترکیه ای

به گفته شاهدان عینی افراد مسلح چهار فرد بودند که به حالتی نامتعادل با اسلحه های خود وارد کلوب شده و این خواننده را به رگبار بستند سپس سوار بر خودرویشان از محل جنایت گریختند هنوز پلیس ترکیه نتوانسته است افراد مسلح را دستگیر کند