وینفرد شفر سرمربی موفق استقلال با انتشار پستی اینستاگرامی نسبت به باخت تیم ملی کشور بی تفاوت بود اما به تمجید داور پرداختشفر در پست خود با حمایت از فغانی داور این دیدار  قضاوت وی را خوب قلمداد کرد