به گزارش روزنامه گاردین، گفته شده این حیوان ابتدا سر و سپس بدن قربانی را بلعیده است.


یک زن اندرونزیایی پس از آنکه مفقود شده بود توسط اهالی منطقه در شکم یک مار پیتون یافت شد 

به گزارش روزنامه گاردین، گفته شده این حیوان ابتدا سر و سپس بدن قربانی را بلعیده است.


Image result for ‫زن  اندونزی مار پیتون‬‎