ایستادگی تیم ملی در رتبه یک گروه مرگ رقابتهای جام جهانی 2018 روسیه 

به نظر شما آیا ایران می تواند این مقام را حفظ کند و از گروه خود صعود کند؟