جاگدیپ سینگ پلیس هندی است که قدی بیش از 2متر دارد

قدبلندترین افسر پلیس جهان! +عکس