فسیل  550 میلیون ساله چینی که شباهت به قورباغه دارد در منطقه جنوب چین کشف شد اما هنوز جزئیات دقیقی از این کشف منتشر نشده استکشف قدیمی‌ترین ردپای فسیل یک حیوان +عکس