رفتار عجیب راننده خودروی شاسی بلند در جایگاه سوخت[https://www.aparat.com/v/mBPAF]