دوخواهر که از بیماری نادر چسبندگی اعضای بدن خود به یکدیگر رنج میبردند هم زمان بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست دادند
 درگذشت دو قلو‌های به هم چسبیده تانزانیایی پس از ۲۲ سال
ماریا و کنسلتا، دو قلوی به هم چسبیده تانزانیایی در ۲۲ سالگی بر اثر بیماری قلبی درگذشتند. این دو بسیار شناخته شده و محبوب بودند و مرگ آن‌ها بسیاری را در سراسر این کشور اندوهگین کرد.