واکنش تلخ حمید فرخ نژاد به خبر درگذشت ناصر ملک مطیعی: "دلشکسته رفتی فرمون خان" 


photo_2018-05-26_08-10-53