این ماجرا آنقدر منتشر شد که واکنش دختر شفر را هم در بر داشت
Image result for ‫مریم سعادت‬‎
تصویری از مریم سعادت بازیگر 

واکنش دختر شفر به مقایسه چهره مادرش با خانم بازیگر