روزنامه هدف در ادامه تیترهای عجیب خود نوشت: استقلال الهلال را ساکت کرد آن لولو را شفر برد!Image result for ‫مصطفی شرکا‬‎